Een persoonlijke uitvaart op maat...

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering...

Liefdevolle aandacht voor het laatste afscheid...

Dag en nacht bereikbaar: 0521 519016

Uitvaart in eigen streektaal

Een uitvaart in de eigen streektaal? In tijden van verdriet spreekt iedereen het liefst zijn eigen moedertaal. Daarom is het bij Tri Limes Uitvaartzorg heel gewoon om de uitvaart in uw eigen streektaal te verzorgen.

De gemeenten Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld vormen de kern van mijn werkgebied. Daar worden verschillende streektalen of dialecten gesproken. Ik, Berber de Haan, ben Friezin en opgegroeid in de Stellingwerven. Het Fries en Stellingwerfs zijn mij vertrouwd, maar ook met het Steenwijks en Drents kan ik goed uit de voeten. Dus voel u vrij om met mij uw eigen taal te spreken!

Rouwpoëzie in eigen streektaal

Bij de verwerking van verdriet kunnen poëzie of enkele dichtregels helpen om een gevoel tot uitdrukking te brengen. Dat kan ook in de eigen streektaal. Een paar voorbeelden:

In Memoriam
(foar Folkert 24.8.1970 – 8.2.1984)

Hjoed driuwe de merkels sa stil op’e mar
oan de feart stean’ de beammen te skriemen.
It ljocht is sa neaken en sûnder ferwar,
ús fertriet kinn’ wy amper omfieme.

Mar al klinke oer’t wetter gjin stimmen fan bêrn,
leit de takomst ferburgen yn reagen,
oan de kym kinst de miuwen dochs dûkeljen sjen,
kleurt in sinneblink justjes de weagen.
                 
(Tsjits Peanstra)

Storm in et leven
 
De wiend is dri’jd
Ik hadde et veur de wiend
Opheven heufd
Wiend in de rogge
Now vecht ik
Mit gebeugen heufd
Tegen een zwaore storm
Onveurstelber
Dat disse storm
Niet iewig wi’jt
Dat de wiend iens liggen gaot
Ondaenkber
De gedaachte
Dat et ooit weer
Veur de wiend gaon zal.(Stien van Anne)

© 2013 - 2019 Tri Limes • Realisatie: Websiteam in samenwerking met Studio Impact